Regulamin Chata Herkulesa

Chata Herkulesa Zakopane

REGULAMIN CHATY HERKULESA

Doba zaczyna się od godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd)

 

 1. Zakwaterowanie następuje w dniu przyjazdu, po otrzymaniu kodu do drzwi. Wykwaterowanie następuje w domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 2. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 1000 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku.
 3. Gość w ciągu godziny po przyjedzie dokonuje odbioru domku tzn. sprawdza wszelkie urządzenia np. meble, okna, kabinę prysznicową. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie Właścicielowi.
 4. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 5. W przypadku powstania z winy klienta zniszczeń w obiekcie, zostanie on obciążony kosztami przywrócenia obiektu do stanu sprzed powstania szkód/uzupełnieniu braków w wyposażeniu lub usunięciu usterek
 6. W domku obowiązuje całkowity
 7. Zakwaterowanie następuje w dniu przyjazdu, po otrzymaniu kodu do drzwi. Wykwaterowanie następuje w domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 8. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 1000 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku.
 9. Gość w ciągu godziny po przyjedzie dokonuje odbioru domku tzn. sprawdza wszelkie urządzenia np. meble, okna, kabinę prysznicową. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie Właścicielowi.
 10. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 11. W przypadku powstania z winy klienta zniszczeń w obiekcie, zostanie on obciążony kosztami przywrócenia obiektu do stanu sprzed powstania szkód/uzupełnieniu braków w wyposażeniu lub usunięciu usterek
 12. W domku obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wyrobów tytoniowych / e-papierosów.
  Kara za palenie wynosi 500 zł.
 13. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem domku, a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, itp.
 15. W domku obowiązuje zakaz chodzenia w butach narciarskich, szpilkach i butach na wysokim obcasie.
 16. Dzieci i młodzież gościmy jedynie pod opieką osób dorosłych.
 17. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 – 06:00.
 18. Organizowanie głośnych czy tanecznych imprez w obiekcie jest zabronione.
 19. Odwiedziny osób nie objętych rezerwacją wymagają poinformowania i możliwe są w godzinach od 8:00 do 22:00.
 20. Zwierzęta nie są akceptowane.
 21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych oraz własnych świec, w tym tealightów. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 22. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Wynajmującego i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 23. W przypadku skrócenia pobytu, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 24. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji
 25. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 26. wyrobów tytoniowych / e-papierosów.
  Kara za palenie wynosi 500 zł.
 27. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem domku, a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 28. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, itp.
 29. W domku obowiązuje zakaz chodzenia w butach narciarskich, szpilkach i butach na wysokim obcasie.
 30. Dzieci i młodzież gościmy jedynie pod opieką osób dorosłych.
 31. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 – 06:00.
 32. Organizowanie głośnych czy tanecznych imprez w obiekcie jest zabronione.
 33. Odwiedziny osób nie objętych rezerwacją wymagają poinformowania i możliwe są w godzinach od 8:00 do 22:00.
 34. Zwierzęta nie są akceptowane.
 35. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych oraz własnych świec, w tym tealightów. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 36. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Wynajmującego i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 37. W przypadku skrócenia pobytu, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 38. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji
  • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Trener Personalny w Zakopanem Jakub Hładowczak